KØRETØJETS TEKNIK

 SUSANNE: 51 53 62 04 
 PETER: 51 53 62 06 

BILENS TEKNIK

En bil skal være forsynet med et styreapparat der virker HURTIGT, LET og SIKKERT.
HURTIGT: Ved nyere biler må der normalt ikke være ratslør.
Dette kontrolleres ved at hjulene straks følger rattets bevægelse
(I biler med servostyring foretages kontrollen med startet motor). Og Begge biler har servostyring.
LET og SIKKERT: Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne drejes fra side til side uden at møde ujævn modstand eller fremkalde mislyde.
Servostyring er en anordning der gør det lettere at dreje. Det virker enten ved hjælp af væske eller virker elektrisk. I  skolevognene er det elektrisk og virker hvis kontrollampen ikke lyser rødt.

En bil skal være forsynet med 3 bremser:

 1. Driftsbremse (fodbremse)
 2. Nødbremse
 3. Parkeringsbremse (håndbremse)

Driftsbremsen skal kunne bremse bilen SIKKERT, HURTIGT og VIRKSOMT ved alle hastigheder og belastninger.
Den skal virke på alle 4 hjul, virker ved væsketryk og er delt op i 2 kredse. Pedalen skal have en ru trædeflade, ca. 1 cm frigang og må højst kunne trædes ned til fabrikantens forskrifter, også når der trædes hurtigt og hårdt. Bremsepedalen må ikke synke, mens den holdes nedtrådt ved konstant tryk.

Bremseforstærkeren også kaldt vakuum forstærkeren, gør det meget lettere at bremse, idet den øger trykket på bremsepedalen.
Den kontrolleres ved at du med slukket motor pumper 5-7 gange på bremsepedalen til den bliver hård og fast. Herefter trædes blødt på pedalen mens bilen startes. Hvis pedalen efter få sekunder synker lidt ned, er bremseforstærkeren i orden.
Bremsevæskestanden skal være mellem min og max (beholder i motorrummet).

Nødbremsen er indbygget i driftsbremsen, (dvs. den ene af de 2 kredse), og virker på mindst 2 hjul. Hvis den ene kreds svigter, virker den anden stadig. Det kaldes for nødbremsen. Du opdager det ved at 1. pedalen går næsten i bund 2. en rød kontrollampe lyser 3. bremsevæsken går under min. mærket.

Parkeringsbremsen (håndbremsen) er mekanisk (f.eks. kabeltræk), og skal kunne holde bilen standset på 18 % hældende vej. Den skal kunne stå fastspændt og virke på mindst 2 hjul på samme aksel.

Bremselængde ved 30km/t:
Driftsbremsen max. 6m
Nødbremsen max. 12m
Parkeringsbremsen max. 20m

Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse.
Pærer skal være sat rigtigt i forlygternes fatning, (evt. bedømt udefra på lys/mørkegrænsens placering).
Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.

Fjernlys: Skal kunne oplyse vejen mindst 100m. Foran bilen.
Nærlys: Skal kunne oplyse vejen mindst 30m. foran bilen,
uden at blænde (bedømt på overkanten af lysgrænsen, falde mindst 1 cm. pr. m). Skal være asymmetrisk dvs. lyse længst frem i højre side.
Positionslys: Skal kunne ses i en afstand af mindst 300m.
Baglygter: Skal kunne ses i en afstand af mindst 300m.
Stoplygter: Skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne.
Nr. pl. lygte: Skal have hvidt lys, der kan belyse den bagerste nummerplade, så den tydeligt kan læses i mindst 20m afstand.
Reflekser: 2 røde bagpå, som skal være godkendte og må ikke være trekantede.
Blinklygter: Skal blinke mellem 60 og 120 gange i minuttet med
gult lys, der tydeligt kan ses i sollys. Havariblinket skal kunne tænde alle blinklygter samtidig.

Hornet: skal have en klar, konstant tone.

Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.
Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.
Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast.
Motorolie skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde, aflæst på oliepindens max. og min. -mærker eller efter instruktionsbogens anvisninger.
Kølervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde bedømt efter instruktionsbogens anvisninger.

Dæk skal have mindst 1,6 mm dybde i hovedmønsteret på alle hjul, eventuelt bedømt ved slidindikatorer.
Eventuelt retningsbestemt dæk skal være monteret i korrekt omløbsretning.
Lufttrykket skal være som fabrikanten foreskriver det. (Se instruktionsbog i bilen eller oversigt på tankstation).
Dæk skal være af samme type på alle 4 hjul, enten vinter- pig. Sommer eller helårs dæk.
Pigdæk må i Danmark kun bruges fra 1. november til 15. april.

Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul.
Du afprøver støddæmperne ved at trykke på hjørnerne af bilen, når du så slipper skal bilen falde til ro med det samme.
(Højst vippe 1-2 gange og være parvis ens).

Sprinklervæske skal være påfyldt i tilstrækkelig mængde.

MOTORCYKLENS TEKNIK

 • Ejeren eller brugeren har ansvaret for, at MC og evt. sidevogn er i lovlig stand, og føreren har ansvaret for at MC og evt. sidevogn er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
 • Føreren skal hele tiden være opmærksom på, om MC og evt. sidevogn er i orden, og især at styreapparat, bremser, lygter og lydsignalapparater fungerer sikkert og efter lovens krav, samt at evt. tilkobling til sidevogn er forsvarlig.
 • Fører skal påse, at passager under 15 år bærer hjelm.
 • Husk at instruere passager før kørsel. (Siddestilling osv.)
 • Styretøjet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt.
 • Der må ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør i styreapparatet som helhed eller i dets enkelte dele.
 • Håndtag ikke under sadelhøjde.
 • Ved fuldt styreudslag skal der være tilstrækkelig plads til førerens hænder.
 • Forhjulet skal præcist følge styrets bevægelser.
 • Styr og håndtag skal sidde fast.
 • Slør mellem kronrør og styrestamme og mellem øverst samlestykke og gaffelkrone samt i teleskoprør må ikke forekomme.
 • Slør = slidtage: Tjek alle bolte/ bespændinger/ samlinger (må ikke kunne give sig)
 • Tohjulet MC skal være forsynet med driftsbremse, opdelt i to uafhængige bremsesystemer, der virker på hvert sit hjul.
 • Både fodbremse og håndbremse skal kunne betjenes sikkert, hurtigt og virksomt ved alle hastigheder og belastninger.
 • Håndbremsegrebet skal være i et stykke og forsynet med en knop for enden.
 • Grebet skal have ca. 1 cm frigang og må max. trækkes 2/3 ind og må ikke synke under vedvarende tryk.
 • Bremseslanger og bremserør skal være ubeskadigede og må ikke kunne slides eller klemmes mod dele af MC.
 • Bremsesystemet skal være tæt uden udsivning af bremsevæske fra bremseslanger, bremserør og hjulbremser.
 • I beholderen til bremsevæske skal væskestanden være mellem min. og max. (gullig farve).
 • Fodbremsen (bagbremsen).
 • Pedalen skal være forsynet med en riflet eller gummibelagt overflade.
 • Pedalen skal have en mindre frigang.
 • Pedalen må max. trædes 2 til 3 cm ned til bremsepunktet.
 • Pedalen skal ca. være på niveau med fodhvileren, så foden ikke kommer i en ubekvem stilling.
 • Bremsearme, bremsekabler og trækstænger må ikke slides mod dele af MC. (Hvis mekanisk).
 • Bremsekabler skal være velsmurte, hele og uden knæk. Trækstænger ikke deformerede. (Hvis mekanisk).
 • Støddæmpere for og bag, skal være virksomme. (Max. 2 vip) Tjek for olieudslip.
 • Dæk, hjulfælge, hjuleger og hjullejer skal være ubeskadigede.
 • Dæk skal være pumpet op til et lufttryk efter MC-fabrikantens forskrifter.
 • Hjuleger skal være hele, tilstrækkelig spændt og til stede i fuldt antal.
 • Hjullejer og aksler skal være tilstrækkeligt spændt og uden slør.
 • Dæk mindst 1 mm. mønsterdybde, og evt. retningsbestemt dæk skal være monteret i korrekt omløbsretning.
 • Stel, skærme, kåber m.v. skal være uden skarpe kanter eller udragende dele.
 • Begge hjul skal være forsynet med lovlig skærm.
 • Stel, skærme m.v. må ikke være beskadiget eller tæret af rust.
 • Evt. vindskærm skal være fremstillet af klart sikkerhedsglas og være solidt fastgjort til styr eller stel.
 • Vindskærm, der er så høj, at føreren ikke kan se kørebanen 10 m foran førersædet, skal være forsynet med automatisk virkende visker og vasker.
 • MC skal være forsynet med førerspejle i hver side.
 • Positionslys skal kunne ses i en afstand af 300 m.
 • Nærlys skal oplyse vejen mindst 30 m. Hældning på mindst 1%. Kan være højre asymmetrisk.
 • Fjernlys skal oplyse vejen mindst 100 m. Kontrollampe (blå).
 • Nummerplade aflæses på mindst 20 m afstand. Hvidt.
 • Baglygte skal kunne ses i en afstand af 300 m.
 • Stoplys 3 til 4 gange kraftigere end baglys. Væsentlig kraftigere.
 • Blinklys 4 stk. blink fra 60 til 120 gange i minuttet. Skal kunne ses i stærk sollys.
 • Refleks må ikke være trekantet.
 •  
 • 2 forlygter max. afstand 10 cm.
 • Hornet Klar, konstant tone.
 • Pærer skal være sat rigtigt i forlygternes fatninger. Bedømt på lys/mørkegrænsen (A4 papir foran lygten).
 • Kæden skal være smurt og ikke rusten samt tilpas stram. (Tjek instruktionsbogen).
 • Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj.
 • Kontrol af motoroliestand. Oliepind som på bil med min. og max. mærke. Eller skueglas.
 • Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.
 • Udstødningssystemet skal være forsynet med lyddæmper. Det skal være tæt og sidde fast.

TRAILERENS TEKNIK

Hvis bilens tilladte totalvægt og påhængsvognens tilladte totalvægt sammenlagt overstiger 3500 kg.
Samtidig er det altid tilladt med en bil op til 3500 kg tilladt totalvægt, at kører med en påhængsvogn med en tilladt totalvægt på max. 750 kg.
Du skal have taget et pasfoto, lavet en lægeerklæring
Når det er gjort afleveres dette til kørelæreren hvor ansøgning om kørekort udfyldes
Kørelæreren går på kommunen og får alle dine papirer godkendt. Hvorefter der bookes en prøve, betaling af prøvegebyret (280 kr.)
Teoriundervisning aftales og foregår normalt en enkelt dag eller aften. Her får du 4 lektioner med særlig vægt på kravene til påhængsvogn, tavler og færdselsregler.
Køreundervisning aftales individuelt og foregår i Herning by. Normalt køres 2 lektioner á 45 min. pr. gang, der skal ifølge loven køres mindst 6 lektioner inden køreprøven.
Der er ikke nogen egentlig teoriprøve. Men til køreprøven vil der blive indlagt spørgsmål af teoretisk art. Oftest inden kørslen begynder. Hele prøven vil i alt tage ca. 45 min.
Husk, at hvis dit kørekort er af den ”gamle” type der kan åbnes, kræves der at du har pas med til køreprøven som ID.
Efter bestået køreprøve udstedes et midlertidigt kørekort, som kan bruges til kørsel i de nordiske lande. Det endelige kørekort kommer med posten inden for ca. 1 måned.

Køreprøven starter med påhængsvognen frakoblet, og bilen parkeret bag påhængsvognen.

Før du kobler påhængsvognen på bilen skal du være sikker på at det er lovligt at køre med den
Find registreringsattest på både bil og påhængsvogn.
Der findes 3 kombinationsmuligheder:

1) Fast kombination, dvs. at bil og påhængsvogn er synet sammen og at bilen kun må køre med denne ene påhængsvogn, og at denne påhængsvogn kun må trækkes af denne ene bil.
2)
3) Variabel kombination, dvs. at bilen kun må trække de bestemte påhængsvogne, der er påskrevet i en udstedt koblingsattest.

4) Synsfri sammenkobling. Skal stå i registreringsattesten på både bil og påhængsvogn.
Så vil der være opfyldt en række bestemmelser – fx vil kuglen være 50 mm., og strømstikket vil være forbundet sådan at det passer sammen
o. s. v.
Hvis det papirmæssigt er lovligt at koble de to køretøjer sammen, og du har tjekket at det også er OK vægtmæssigt, bakkes bilen hen til påhængsvognen sådan at kuglen og kuglekoblingen passer over hinanden.
Først sættes sikkerhedskæde og strømstikket på.
Så sænkes støttehjulet ned, så kuglekoblingen kan låse. Hvis den lille røde indikator popper op og bliver grøn på siden er den gået helt ned på plads.
Så køres hjulet helt op i transportstilling. Og til sidst løsnes parkeringsbremsen på påhængsvognen.
Husk at tjekke lys på påhængsvognen. Og det er dig der skal kontrollere lyset, og den sagkyndige der skal tænde og slukke lys og træde på bremsen.

Skub evt. først påhængsvogn lidt tilbage så bremsemuffen udvider sig.
Her efter er det meget vigtigt, at trække parkeringsbremsen på påhængsvognen.

Derefter køres støttehjulet ned indtil bilen begynder at løfte sig. Så trækkes der i håndtaget, så kuglekoblingen slipper kuglen. Og når så sikkerhedskæden og strømstikket er taget af, er påhængsvognen frakoblet.

Hvis påhængsvognen har en tilladt totalvægt på over 750 kg. skal den være forsynet med bremser. Driftsbremsen er normalt en påløbsbremse.
Den skal stort set kunne bremse lige så godt som bilen, og parkeringsbremsen skal kunne holde påhængskøretøjet stående på en 18% hældende vej.
BILENS parkeringsbremse skal alene kunne holde vogntoget stående på en 12% hældende vej.
Der skal være en sikkerhedskæde som fastgøres på selve trækket eller bilen (ikke rundt om kuglekoblingen). Den skal aktivere parkeringsbremsen, hvis påhængsvognen tabes under kørslen

Kontrol af bremserne:

Stødstangen må ikke kunne trykkes til bundstilling. Dette kontrolleres ved at man kører langsomt frem og bremser. Så trækker man parkeringsbremsen inde i bilen og går ud og mærker efter om der i den sammentrykkede gummimanchet stadig er afstand mellem koblingshovedet og den faste del af påløbsdelen.
Derefter trækkes parkeringsbremsen på påhængsvognen, og så skal den kunne holde vogntoget, hvis man prøver at køre fremad.
Bremserne skal være så gode, at de med 30 km/t skal kunne bremse inden for 6-7 meter.
Der må ikke mærkes kraftige stød under opbremsningen. Det vil tyde på fejl i bremsedæmperen som i så fald skal udskiftes.

Dæk på samme aksel skal være af samme type og dimension.
Det er vigtigt at lufttrykket er korrekt ifølge trailerfabrikantens forskrifter.
Dækkene skal sammenlagt have en bæreevne som mindst svarer til det tilladte akseltryk.
Dækmønsteret skal min. Være 1,6 m.m. vist ved slidmærker i dækket.
Der må ikke være skader på siden af dækket, fx forårsaget ved påkørsel af kantsten eller lignende. Der må ikke være udposninger på dækket.
Husk at kontrollere hjulbolte regelmæssigt, evt. efterspænde dem, da de kan arbejde sig løse.

Foran på påhængskøretøjet skal der altid være hvide reflekser.
Hvis bredden overstiger 1,60 m. skal der også være 2 hvide positionslygter.
Hvis bredden overstiger 2,10 m. skal der yderligere være 2 hvide markeringslygter, som skal være anbragt så langt oppe og så langt ude som muligt.
Og de hvide lygter skal kunne ses i en afstand af 300 m.

Bagpå skal der være:

2 røde trekantede reflekser. Godkendte og med spidsen op ad.
2 røde baglygter som kan ses på en afstand af 300 m.
2 røde stoplygter, som er væsentlig kraftigere end baglygterne.

2 gule blinklygter, som kan ses selv i stærkt sollys.
Blinke 1–2 gange i sek.
Nummerpladebelysning skal kunne oplyse nummerpladen, så den kan aflæses på 20 meter.
Hvis bredden overstiger 2,10 m. skal der yderligere være 2 røde markeringslygter, der skal de kunne ses på en afstand af 300 m. Og anbringes så højt og så langt ude som muligt.
På siden af påhængskøretøjet skal der altid være gule reflekser.
Hvis længden overstiger 6 m. – og hvis påhængskøretøjet er af nyere dato – skal der være gule sidemarkeringslygter
De skal kunne ses i en afstand af 300 m.
Sidemarkeringslygter og reflekser kan være sammenbygget.

Max bredde: 2,55 m. Max højde: 4 m.
Max længde 12,00m for påhængskøretøjet alene
Max længde 18,75m for hele vogntoget.
Max længde 16,50m hvis opbygning som sættevogn.
Påhængskøretøjet må max blive 35 cm. bredere end bilen til hver side, dog i alt max 2,55 m.
Afstanden mellem bil og påhængskøretøj må max være 2 m.- Der er ingen mindste afstand, dog må hjørnerne ikke kunne nå sammen under kørsel.
Hvis gods rager mere end 15 cm. ud over siderne – eller mere end 1 m. ud over for – eller bagerste kant på påhængsvognen skal det være afmærket. Og det er kun tilladt så længe længden ikke overstiger 12 m. – og bredden 2,55 m.
Ved privat kørsel, afmærkes med klud eller pose i dagslys.
Ved firmakørsel (erhverv) skal afmærkning ske ved hjælp af hvid afmærkningscylinder med røde reflekser.
Afmærkning i lygtetændingstiden altid med hvid lygte fremad og rød lygte bagud.
Årsag til for lang vandring i stødstangen?
Svar: Manglende justering af bremsen.
Påhængskøretøjet støder/skubber ved opbremsning?
Svar: Svage eller uvirksomme bremser.
Påhængskøretøjets bremser hugger?
Svar: Defekt bremsedæmper.
Lygter virker ikke / virker forkert?
Svar: Sprunget pære, dårlig forbindelse i el stik, dårlig stelforbindelse.
Blinklys blinker hurtigere end sædvanligt?
Svar: Sprunget pære
Chassisramme og trækstang?
Svar: Må ikke være deformeret, ikke revnet, ikke beskadiget, ikke tæret af rust.
Ujævnt/skævt dæk slid?
Svar: Fejl i fjedre, ubalance i hjul.
Unormalt varme dæk?
Svar: Forkert dæktryk
Tilkoblingsanordning?
Svar: Ikke væsentlig slør.
Unormal dæk form?
Svar: For lidt luft.